light-dark-switchbtn

TecRMI

TecRMI sadrži tehničke podatke velikog broja proizvođača vozila u oblasti popravke automobila, mehanike, održavanja i dijagnostike, koji se mogu koristiti u celokupnoj autoindustriji, a najviše u oblastima za servisiranje vozila i distribuciju autodelova.

Prednosti korišcenja TecRMI:

 • Standardna terminologija i standardizacija za sve proizvođače vozila
 • Radno vreme se procenjuje na osnovu brojeva radne pozicije proizvođača i kalkulacije automatskog preklapanja
 • Automatsko generisanje paketa rezervnih delova za automobile
 • Identifikacija vozila preko VIN broja, nacionalnih kodova kao što je KBA, ili preko proizvođača – tipa modela
 • Integracija sa katalozima rezervnih delova
 • Podaci o popravci i održavanju, usaglašeni sa OE
 • Smanjenje troškova

TecRMI sadrži:

 • Opšte podatke o vozilu
 • Pretragu pomoću slike
 • Normative potrebnog rada
 • Informacije o pneumaticima
 • SOS priručnike
 • Servisne priručnike
 • Šeme električnih veza
 • Dijagnostičke podatke

Navedene informacije su dostupne za putnička vozila (Car Pro).

Posebna promo ponuda - TecRMI + TecDoc osnovnu licencu možete kupiti klikom na ovaj link po promo ceni.

PAŽNJA za srpsko tržište: Od januara 2022. godine, određeni TecRMI podaci će biti dostupni samo od licenciranih prozivođače vozila, među kojima su: Abarth, Audi, Seat, Skoda, VW, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Subaru, MAN, BMW, Mini Chrysler, Jeep. Podaci koji će biti dostupni samo za prethodno navedena vozila su: šeme električnih veza, vremena, beleške proizvođača, priručnici, dijagnostičke vrednosti, navođenje i prilagođavanje. Takođe, podaci električnih šema elektronike komfora su dostupni samo u zemljama EU, UK i EFTA. Ostali podaci su dostupni za sva vozila.

Consent Preferences