light-dark-switchbtn

Konsultantske usluge

Podrška i razvoj strategije za vodenje poslovanja sa auto-delovima

Prednosti

Nudimo čitav niz usluga, od jednostavnih saveta o zahtevima za podatke i formatiranja, do objavljivanja delova na platformama za e-trgovinu, do podrške u razvoju strategije koja će Vam pomoći da ostvarite ciljeve u vezi sa auto-delovima. Ove usluge mogu obuhvatati delove za ponudu koji će podržati Vaše ciljeve, poređenje cena, marketing i izbor platformi za e-trgovinu koje nude najbolji uspeh.

Nudimo čitav spektar podrške uslugama koje možemo ponuditi za primenu i praćenje napretka u budućnosti.

Consent Preferences