light-dark-switchbtn

Naša politika privatnosti podataka

 

Ova politika privatnosti se odnosi na web sajt i proizvode i usluge koje nudi QUANTUM-AutoMARKET, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation – GDPR.

Vaša privatnost nam je veoma važna. Ova Politika privatnosti opisuje koju vrstu ličnih podatka QUANTUM-AutoMARKET prikuplja, kako ih koristi i u kojim situacijama ih deli. To sve obavlja kroz procese dostavljanja svojih proizvoda i usluga, komunikacije sa Vama, i obavljanja svojih poslovnih operacija.

Neki od podataka koje prikupljamo, bilo da su u pitanju individualni ili grupni, se mogu smatrati ličnim podacima. Mi ove podatke tretiramo na specijalan način, u skladu sa zakonom.

Pojam „ lični podaci“ se odnosi na takvu vrstu informacija koje se, direktno ili indirektno, mogu odnositi na Vas kao pojedinca. Primeri takvih informacija su: ime, fotografija, lični identifikacioni broj, kontakt podaci ili IP adresa. Obrada ličnih podataka se odnosi na bilo koju akciju koju mi ili treća strana koju smo angažovali izvršava nad ličnim podacima, kao što je prikupljanje, registracija i skladištenje.

Uvek ćemo poštovati Vašu odluku o tome kako će se Vaše informacije koristiti. Imamo postavljene procedure da zaštite Vaše podatke od brisanja, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja.

Molimo Vas da odvojite malo vremena i pročitate ovu politiku privatnosti, i uverite se da ste saglasni sa korišćenjem i objavljivanjem Vaših informacija.

Imajte na umu da se ova politika privatnosti odnosi samo na Web stranicu i proizvode i usluge QUANTUM-AutoMARKET-a. Kada ih koristite možete pronaći veze ka drugim web sajtovima, aplikacijama i uslugama, koje vam omogućavaju da delite informacije sa njima. QUANTUM-AutoMARKET nije odgovoran za prakse privatnosti ovih drugih web sajtova, aplikacija i usluga. Preporučujemo Vam da pogledate politiku privatnosti svakog web sajta, aplikacije i usluge pre nego što je povežete sa svojim QUANTUM-AutoMARKET nalogom ili podelite svoje lične podatke.

 

 1. Lični podaci koje prikupljamo

QUANTUM-AutoMARKET prikuplja podatke za efikasno funkcionisanje i pružanje najboljeg iskustva sa svojim proizvodima i uslugama.

Neke od ličnih podataka prikupljamo samo onda kada nam ih Vi pružite, kao kada kreirate svoj nalog ili nas kontaktirate zbog pružanja podrške. Ove informacije se mogu odnositi na Vaše ime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte i, ukoliko plaćate kreditnom karticom, Vaše informacije o plaćanju. Ovo se može dogoditi kada:

 • Kreirate korisnički nalog ili pošaljete narudžbinu;
 • Zatražite podršku za proizvode ili usluge;
 • Zatražite informacije o proizvodima;

Ove informacije mogu obuhvatati pojedine ili sve navedene informacije:

 • Vašu internet protokol („IP“) adresu;
 • Imena korisnika naloga i svih povezanih podataka;
 • Broj telefona; i
 • Pretraživane vrednosti;

Ukoliko nam nije potrebno da podaci zadrže svoje lične karakteristike, mi vršimo anonimizaciju podataka koje prikupljamo i čuvamo ih na takav način koji Vas ne identifikuje kao pojedinca. Na primer, kada prikupljamo IP adrese, mi anonimizujemo Vašu IP adresu tako što zamaskiramo poslednju grupu brojeva ( na primer, promenimo 192.168.1.1 u 192.168.1.XXX).

Svaki lični podatak koji prikupimo od Vas će biti sačuvan na sigurnom cloud data centru, hostovanom od strane Microsofta i lociranom u okviru Evropskog ekonomskog područja (EEA).

QUANTUM-AutoMARKET će prikupljati lične podatke (kao što su Vaše ime i kontakt podaci, uključujući i validnu adresu elektronske pošte) samo u slučaju da nam ih prosledite dobrovoljno. Ukoliko ne želite da prikupljamo ove informacije o Vama, molimo Vas da ih ne prosleđujete. Nikada nećemo proslediti bilo koji od ovih detalja ni jednom drugom licu, osim ako nismo zakonski primorani na to, i nećemo zadržavati Vaše lične podatke duže nego što je potrebno za svrhu zbog koje su prikupljeni.

Imate izbora kada su u pitanju podaci koje prikupljamo. Kada zatražimo lične podatke od Vas, Vi imate pravo da odbijete da ih pružite. Ali, ukoliko izaberete da nam ne obezbedite podatke koji su neophodni za pružanje usluge ili određene funkcionalnosti, možda nećete biti u mogućnosti da koristite tu uslugu ili funkcionalnost.

Lični podaci koje prikupljamo zavise od konteksta Vaše interakcije sa QUANTUM-AutoMARKET-om, izbora koje pravite, uključujući postavke privatnosti, kao i od proizvoda i funkcionalnosti koje koristite. Podaci koje prikupljamo mogu uključivati sledeće:

 • Ime i kontakt podatke: prikupljamo Vaše ime i prezime, adresu elektronske pošte, poštansku adresu, brojeve telefona i druge slične kontakt podatke.
 • Podatke za logovanje: prikupljamo lozinke koje se koriste za potvrdu autentičnosti i pristup nalozima.

Takođe sakupljamo podatke koje nam pružate kroz sadržaj poruka koje nam šaljete, kao što su povratne informacije i recenzije proizvoda ili pitanja i informacije koje nam prosledite u svrhu pružanje podrške.

 

 1. Kako koristimo lične podatke

U QUANTUM-AutoMARKET-u, obrađujemo lične podatke koje ste nam dali isključivo u svrhe rukovođenja zahteva i ugovora sa Vama, kao i za obezbeđivanje informacija i usluga koje su u vezi sa tim zahtevima i ugovorima.

Ukoliko je potrebno da obrađujemo Vaše lične podatke u svrhu koja, prema važećem zakonodavstvu, zahteva pristanak, mi ćemo Vam ga zatražiti, pre nego što nastavimo sa takvom obradom podataka. Podaci koje prikupljamo se, prema gore navedenom, brišu kada je cilj obrade podataka završen.

QUANTUM-AutoMARKET koristi i čuva lične podatke i informacije koje prikuplja iz 5 osnovnih razloga, koji su detaljnije opisani ispod:

 1. Za rad, održavanje, poboljšanje i pružanje svih karakteristika usluga
 2. Za pružanje tehničke podrške korisnicima usluga
 3. U svrhu obrade Vaših zahteva
 4. Za deljenje neophodnih podataka sa našim partnerom TecAlliance GmbH, u skladu sa Vašim pristankom, s’ obzirom da većina naših usluga zavisi od njihovih podataka.
 5. Za poboljšanje efikasnosti web sajta, marketing aktivnosti i ponuda.

Mi ćemo Vam, s vremena na vreme, slati promotivne ponude i informacije vezane za naše i proizvode i usluge naših pažljivo odabranih partnera. Imate izbora kada je primanje informacija od nas u pitanju. Ukoliko želite da primate direktne marketinška obaveštenja od nas, vezano za usluge ili sve naše uzbudljive proizvode, možete se za to opredeliti tako što ćete označiti odgovarajući polje, koje se odnosi na Vašu saglasnost da primate naša obaveštenja vezana za proizvode i usluge, a koje se nalazi na formi koja sakuplja Vaše podatke. U svakom trenutku možete da se odjavite, jer Vam omogućavamo da odustanete od određenih načina korišćenja Vaših podataka ili da odlučite da ne primate buduća obaveštenja vezana za proizvode i usluge.

Ukoliko nemamo Vašu prethodnu saglasnost, nećemo Vas kontaktirati u marketinške svrhe putem elektronske pošte. Uvek možete promeniti svoju odluku, tako što ćete nas o tome obavestiti slanjem E-maila na office@automarket.rs.

S vremena na vreme, možemo zatražiti informacije od Vas kroz popunjavanje anketa ili kroz takmičenja. Učestvovanje u ovim anketama i takmičenjima je dobrovoljno, i u skladu sa tim, imate izbor hoćete ili ne otkriti tražene informacije. Tražene informacije mogu obuhvatiti kontakt podatke ( kao što su ime, adresa za korespodenciju i broj telefona) i demografske podatke ( kao što su poštanski ili zip broj, ili godine starosti).

Prikupljene lične podatke možemo koristiti i u druge svrhe, pod uslovom da Vas obavestimo o tome u relevantnom vremenskom periodu i pod uslovom da se slažete sa predloženim korišćenjem Vaših ličnih podataka.

 

 1. Kada delimo lične podatke

Mi ne prodajemo, ne razmenjujemo i ni na jedan drugi način ne delimo Vaše lične podatke sa drugim licima. Ovo ne uključuje pouzdane treće strane, koje nam asistiraju u radu sa našim Web sajtom, obavljanju našeg poslovanja i pružanju usluga, sve dok se ove treće strane slažu da ovi podaci budu poverljivi.

Možemo deliti Vaše lične podatke, kao što je adresa elektronske pošte, sa određenim distributerima i drugim partnerima, kako bi im omogućili da Vas kontaktiraju u naše ime, vezano za proizvode, usluge i ponude, za koje verujemo da su veoma važne Vama i Vašem poslovanju, da biste ispunili uslove Vašeg licenciranja i poslovnog odnosa sa QUANTUM-AutoMARKET-om, ili radi obezbeđivanja lokalne tehničke i korisničke podrške.

Možemo deliti određene lične podatke:

 • Kada je neophodno da dostavimo podatke određenoj trećoj strani, kao što je kompanija TecAlliance GmbH, kako bi nam obezbedila specijalizovane servise, povezane sa našim proizvodima i uslugama;
 • Kada je taj proces ovlašćen zakonom ili je neophodan zbog važećeg pravnog postupka;
 • Kada je to neophodno da bi se zaštitila prava ili imovina QUANTUM-AutoMARKET-a, uključujući i sigurnost naših proizvoda i usluga;
 • Kada je to neophodno da bi se zaštitila lična sigurnost, imovina ili druga prava javnosti, QUANTUM-AutoMARKET-a, njegovih korisnika i zaposlenih; ili
 • U vezi sa prodajom celog ili samo jednog dela našeg poslovanja.

Možemo angažovati spoljne saradnike da izvršavaju zadatke u naše ime, kao što je pružanje IT usluga. Izvođenje ovih usluga može značiti da naši saradnici, u okviru EU/EEA, mogu imati pristup Vašim ličnim podacima. Ovi spoljni saradnici će imati pristup informacijama o Vama, ali samo u slučajevima kada je to neophodno da bi nam pružili svoje usluge. Kada prenosimo podatke ovoj trećoj strani, mi zahtevamo od nje da preduzme odgovarajuće organizacione i tehničke sigurnosne mere, u cilju zaštite od neautorizovanog otkrivanja ličnih podataka, i zahtevamo da obrađuje lične podatke u skladu sa našim instrukcijama i u meri koja je neophodna da bi nam pružili svoje usluge.

QUANTUM-AutoMARKET takođe mora da otkrije Vaše lične podatke trećim stranama, kao što su policija ili drugi javni organi, ukoliko se radi o krivičnoj istrazi ili ukoliko nam je obaveza da otkrijemo takve podatke po zakonu ili odlukama državnih organa. QUANTUM-AutoMARKET nikada neće otkriti vaše lične podatke u bilo kojim drugim slučajevima, osim u onima koji su opisani u ovom odeljku.

 

 1. Kako pristupiti i kontrolisati lične podatke

Imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje imamo o Vama i uvek nas možete uputiti da ne izvodimo nikave procedure prikupljanja, skladištenja ili deljenja informacija o Vama, kao što je opisano u ovoj polisi privatnosti. Ukoliko zatražite da više ne obrađujemo Vaše podatke, više nećemo biti u mogućnosti da Vam pružamo naše usluge.

With regard to your information, that are collected and/or processed by QUANTUM-AutoMARKET, you may exercise the following rights:

PersonalDataAccess3

Pravo pristupa možete tražiti od QUANTUM-AutoMARKET-a da potvrdi da li se Vaše lične informacije obrađuju. Ukoliko se obrađuju, dobićete pristup svojim podacima.

Pravo na ispravljanje informacija ukoliko su naši podaci o Vama netačni, možete zatražiti od QUANTUM-AutoMARKET-a da ispravi Vaše informacije. Ovo obuhvata pravo da se kompletiraju nekompletne informacije, uzimajući u obzir svrhu obrade.

Pravo na brisanje: možete zatražiti od QUANTUM-AutoMARKET-a da obriše Vaše lične podatke, ukoliko su, na primer, ti podaci nezakonito obrađeni ili ste povukli svoju saglasnost.

Pravo ograničavanja obrade: možete zatražiti od QUANTUM-AutoMARKET-a da ograniči obradu Vaših ličnih podataka, ukoliko: (i) su lični podaci netačni, (ii) je obrada nezakonita, (iii) želite da zadržimo podatke, nakon perioda zadržavanja, za pravni zahtev, ili (iv) ste imali primedbe na obradu podataka i čeka se na potvrdu naših legitimnih interesa.

Pravo na prenosivost podataka: možete zatražiti od QUANTUM-AutoMARKET-a da Vam dostavi elektronski dokument sa Vašim ličnim podacima.

Brisanje podataka: ukoliko nam Vaši podaci nisu više potrebni za gore pomenute svrhe, mi ćemo ih obrisati. Ukoliko Vi obrišete svoj nalog, mi ćemo takođe u potpunosti obrisati podatke sa Vašeg naloga. Podaci koje ste uneli, a koji pripadaju trećim licima, će i dalje postojati, jer su oni deo naloga tog trećeg lica. Ukoliko se podaci moraju zadržati iz zakonskih razloga, oni će biti blokirani i neće više biti dostupni za dalju upotrebu.

Zadržavanje podataka: QUANTUM-AutoMARKET će zadržati Vaše lične podatke onoliko dugo koliko je Vaš nalog aktivan, ili onoliko koliko je potrebno da bi Vam obezbedili uslugu. Ukoliko želite da otkažete svoj nalog ili nam zatražite da više ne koristimo Vaše lične podatke za pružanje usluge, Vi možete obrisati svoj nalog. Potrudićemo se da obrišemo sve vaše podatke brzo po dobijanju ovakvog zahteva, ali imajte na umu da može biti kašnjenja u brisanju ličnih podataka sa našeg servera i rezervnih kopija.

Ukoliko želite da dobijete kopiju svojih ličnih podataka, ili da izmenite, obrišete ili ažurirate svoje lične podatke, ili da povučete svoju saglasnost za obradu podataka sa naše strane, možete nam se obratiti sa svojim zahtevom naoffice@automarket.rs with your request.

 

 1. Kolačići i slične tehnologije

Kolačići su male datoteke sa podacima, koji se postavljaju na Vaš računar, mobilni telefon ili na bilo koji drugi uređaj dok pretražujete naš web sajt ili koristite bilo koju od naših aplikacija ili softvera na mreži. Oni ostaju u Vašem internet pretraživaču kako bi vam pomogli da zapamtite svoje želje i prethodne aktivnosti.

Mi koristimo kolačiće za sakupljanje zbirnih podataka vezanih za promet web sajta i interakciju na njemu, kako bi korisniku u budućnosti ponudili bolje iskustvo i alate. Možemo imati ugovor sa pružaocima usluga, tj. trećoj strani, da nam pomogne oko boljeg razumevanja posetilaca našeg sajta. Ovim pružaocima usluga nije dozvoljeno da koriste prikupljene podatke, osim da nam pomognu da sprovodimo i poboljšavamo naše poslovanje.

Kada posetite naš web sajt, sledeće kategorije kolačića mogu biti postavljene u Vašem pretraživaču:

 • Tehnički kolačići: ovi kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje određenih oblasti našeg sajta, kao što je omogućavanje dela našeg sajta koji se odnosi na e-trgovinu, nudi kombinacije proizvoda i cena relevantnih za Vaš region, omogućava da uravnotežimo opterećenje na našim serverima, beleži korisničke sklonosti za upotrebu kolačića itd. Kolačići u ovoj kategoriji sadrže i privremene (kolačiće koji traju dok je aktivna sesija) i trajne kolačiće. Naš web sajt možda neće raditi dobro, ili uopšte, bez ovih kolačića. Prema tome, naš web sajt, a ne treća strana, postavlja ove kolačiće. U ovoj kategoriji, naš sajt koristi:
 • ASP.NET_SessionId - ovaj kolačić se koristi za identifikaciju sesija korisnika na serveru. On se koristi kada otvorite Vaš pretraživač i odete na stranicu koja ima implementiranu ASP.NET sesiju. Ovaj kolačić se briše kada zatvorite svoj pretraživač.

  ARRAffinity – ovaj kolačić postavljaju web sajtovi koji se pokreću na Windows Azure Cloud platformi. Koristi se za balansiranje opterećenja, kako bi se obezbedilo da se zahtevi sa sajta prosleđuju na isti server u bilo kojoj sesiji pretraživanja, i ovaj kolačić je neophodan za pravilan rad sajta.

 • Analitički kolačići: ovi kolačići se koriste za prikupljanje podataka vezanih za Vašu upotrebu našeg web sajta, koje ključne reči ste koristili da dođete na web sajt, koje web sajtove ste posetili, kao i način na koji ste došli na našu stranicu. Mi koristimo ove podatke u svrhu izrade izveštaja, kako bi poboljšali naš sajt, i za prilagođavanje ponude proizvoda i usluga za Vas. U ovoj kategoriji, naš web sajt koristi:
 • _Utma kolačić - ovaj kolačić prikuplja podatke u anonimnom obliku, uključujući broj posetilaca na web sajtu, odakle su posetioci došli na web sajt, kao i stranice koje su posetili.

 • Kolačići integrisani od strane trećih strana: ovi kolačići se koriste kako bi se integrisale funkcionalnosti treće strane na našu stranicu, kao što su Youtube video zapisi, obrasci za povratne informacije ili ikonice društvenih medija, koje Vam omogućavaju da delite naš sadržaj. Kolačići u ovoj kategoriji mogu biti postavljeni od strane trećih lica i uključuju, bez ograničenja, kolačiće postavljene od strane sledećih domena: Youtube.com, Twitter.com, Linkedin.com i Facebook.com.

 • Prihvatanje / neprihvatanje kolačića u Vašem pretraživaču: postoje brojni načini za upravljanje kolačićima i drugim tehnologijama koje se odnose na praćenje. Promenom podešavanja u Vašem pretraživaču možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića ili odlučiti da dobijate obaveštenje pre nego što prihvatite kolačiće sa web sajta koji ste posetili. Želeli bi da Vas podsetimo da ukoliko kompletno onemogućite upotrebu kolačića u Vašem pretraživaču možda više nećete biti u mogućnosti da koristite sve naše interaktivne funkcije. Ukoliko koristite nekoliko računara, sa različitim podešavanjima, uverite se da je svaki Vaš pretraživač podešen tako da odgovara Vašim potrebama.

  Sve kolačiće možete obrisati u folderu za kolačiće Vašeg pretraživača. Svaki pretraživač ima drugačije procedure za upravljanje podešavanjima.

  U narednom odeljku ćete pronaći informacije koje se odnose na omogućavanje/ neomogućavanje kolačića kod najčešće korišćenih pretraživača. Kliknite na jedan od linkova ispod, da biste dobili određena uputstva za najčešće korišćene pretraživače:

  Ukoliko ovde ne nalazite svoj pretraživač, molimo Vas da pogledate uputstva za upravljanje kolačićima, navedena u Vašem pretraživaču.

  Korisnici se obaveštavaju da ukoliko ne odobre upotrebu tehničkih kolačića možda više neće biti u mogućnosti da koriste web sajt, da vide njegov sadržaj i da koriste povezane usluge. Onemogućavanje kolačića može uzrokovati da određene usluge ili funkcionalnosti web sajta više ne budu dostupne ili da ne rade pravilno, i korisnici će možda biti prinuđeni da promene ili ručno unesu određene informacije ili svoje podešavanja svaki put kada posete sajt.

   

  1. Sigurnost

  Mi smo svesni koliko je važno obezbediti maksimalnu sigurnosti podataka koji su pod našom kontrolom. Svi podaci prikupljeni kroz naš web sajt se čuvaju u elektronskom obliku, skladište se na sigurnim serverima i nad njima se sprovode stroge procedure sigurnosti i poverljivosti.

  QUANTUM-AutoMARKET je posvećen zaštiti sigurnosti Vaših ličnih podataka. Koristimo brojne sigurnosne tehnologije i procedure, koje nam pomažu u zaštiti vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. Na primer, skladištimo lične podatke koje nam Vi pružate na računarskim sistemima koji imaju ograničen pristup i nalaze se u kontrolisanim objektima. Kada prenosimo strogo poverljive podatke putem interneta (kao što su broj kreditne kartice ili lozinka), štitimo ih tako što koristimo enkripciju.

  Mi tretiramo Vaše lične podatke u skladu sa zakonom. Takođe zahtevamo da naši partneri uspešno prođu procenu sigurnosti i dokažu svoju usklađenost sa važećim zakonima i industrijskim standardima.

  Samo ograničen broj zaposlenih u QUANTUM-AutoMARKET-u ima pristup podacima koje prikupljamo. Redovno pregledamo i ažuriramo naše procedure da bi poboljšali Vašu privatnost i da bi bili sigurni da se prati naša unutrašnja politika. Odmah ispravljamo svaku neusklađenost koja se odnosi na ovu politiku.

  Naša posvećenost zaštiti Vaših ličnih podataka se ne odnosi na proizvode i usluge trećih lica, kojima možete pristupiti kroz proizvode i usluge QUANTUM-AutoMARKET-a.

  Prenos podataka putem interneta nije apsolutno siguran. Iako ćemo mi uraditi sve što je u našoj mogućnosti da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost Vaših podataka koji se prenose na našu stranicu – svaki prenos ovog tipa je Vaša odgovornost. Onog trenutka kada primimo Vaše podatke primenjujemo stroge procedure i sigurnosne mere, kako bi sprečili neovlašćeni pristup, ali vas podstičemo da pročitate izjave o privatnosti trećih strana, čije usluge i proizvode koristite.

  Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, ne bi trebalo da koristite web sajt, aplikacije ili bilo koju uslugu QUANTUM-AutoMARKETA-a.

  Ukoliko imate nekih pitanja ili nedoumica, vezanih za ovu Politiku privatnosti, možete nas kontaktirati putem E-mail adrese office@automarket.rs, ili nam možete pisati na: QUANTUM-AutoMARKET d.o.o, Toše Jovanovića 7, 11030 Beograd.

  Consent Preferences