light-dark-switchbtn

TecDoc

TecDoc predstavlja najpotpuniji i najsveobuhvatniji katalog rezervnih autodelova koji je postao sinonim standardizacije podataka i sporazumevanja na evropskom aftermarket tržištu.

Prednosti

TecDoc Web katalog je katalog rezervnih delova koji sadrži ponudu preko 700 najvećih svetskih proizvođača autodelova (preko 7 miliona autodelova, 60.000 putničkih vozila, 20.000 komercijalnih vozila) i stalno se uvećava i dopunjuje novim proizvođačima.

Katalog pruža mnogobrojne informacije o grupama autodelova, vremenu zamena, mogućnosti ugradnje u različite marke vozila pod različitim uslovima itd. Pored ovih informacija, uz svaki deo postoji i slika što znаčajno olakšava identifikaciju i gotovo u potpunosti eliminiše mogućnost greške.

Kako bismo korisnicima na našem tržištu olakšali upotrebu kataloga, u saradnji sa TecDoc-om smo pripremili verziju kataloga na srpskom jeziku.

Do željenih informacija se dolazi pomocu naprednog sistema pretrage, a na osnovu razlicitih kriterijuma, kao na primer prema:

 • Proizvođaču vozila
 • Modelu vozila
 • Oznaci motora
 • Podacima iz saobraćajne dozvole
 • OEM broju
 • Fabričkom broju
 • Izboru univerzalnog artikla
 • Oznaci tipa modela
 • Izboru osovine
 • Broju šasije (VIN)

Kao povratnu informaciju korisnik dobija:

 • Fabrički broj proizvođača autodela
 • Originalni (OEM) broj proizvođača vozila
 • EAN broj
 • Modele vozila u koje se deo može ugraditi
 • Karakteristike autodela
 • Sliku autodela
 • Sadržaj i količinu pakovanja autodela
 • Kontakt informacije o proizvođaču autodela

Pored informacija vezanih za rezervne delove, u TecDoc katalogu se nalaze i veoma korisne informacije o motorima i njihovim proizvodacima, kao i normativi održavanja za pojedine motore vozila i delove motorne grupe. Ove informacije su korisne, kako individualnim korisnicima tako i specijalizovanim servisima.

TecDoc osnovnu licencu možete kupiti klikom na ovaj link

TecDoc podaci

Subjektima u autoindustriji koji trguju asortimanom dobavljača zastupljenih u TecDoc-u, omogućavamo kupovinu TecDoc podataka (Export formata), uz popust koji obezbeđujemo kao zastupnici TecAlliance-a za našu teritoriju.

TecDoc podatke mogu iskoristiti na svom sajtu putem servisa (TecDoc Web servisa).

TecDoc Export Format se može iskoristiti i kao osnova baze podataka, implementirati u naša rešenja i prilagoditi potrebama korisnika.

Consent Preferences