Plan plaćanja

Ukoliko želite više licenci, ili već posedujete osnovnu licencu za TecDoc Web katalog, molimo Vas da nas kontaktirate.

TecDoc Web Katalog

1
RSD 5.500,00 /Kvartalno
 • Identifikacija vozila preko VIN broja
 • Grafička pretraga artikala
 • Redovni servisi
 • Opšti podaci i intervali
 • Vremena popravke
 • Pneumatici
 • SOS priručnici
 • Servisni priručnici
 • Električne šeme
 • Električne šeme veze za dodatnu opremu
 • Položaj komponente
 • Dijagnostički podaci
 • Šeme osigurača i releja

Detalji o korisniku

2

Detalji o pravnom licu

3

Način plaćanja

3
Platna kartica
Virmansko plaćanje