Order Manager

OrderManager – softver za poručivanje proizvoda (bivši TecLocal, TecCom, Order-To-Invoice Portal)

• Order Manager je softver za poručivanje robe koji povezuje više od 250 svetskih renomiranih proizvođača i veleprodaja autodelova sa njihovim klijentima.

• Korišćenje Order Manager softvera umnogome olakšava i automatizuje poslovanje na relaciji proizvođač delova-veleprodaja/maloprodaja i vodi ka dugoročnom smanjenju troškova u oblasti kupovine, prodaje, administrativnih procesa i isporuke robe.

• Vodeće svetske kompanije koriste Order Manager u svakodnevnom poslovanju, tako da su softverski paketi Order Managera upravo i razvijeni u saradnji sa njima. Ovo je razlog što Order Manager softver ispunjava sve zahteve kako proizvođača, tako i veleprodaja.

• Moguća je i integracija sa ERP sistemima dobavljača i kupaca.

• Ukoliko ste uvoznik proizvoda kompanija zastupljenih u Order Manageru, iskoristite prednosti ovog sistema. Proces podešavanja traje kratko, a upotreba softvera je jednostavna.