TecDoc

TecDoc predstavlja najpotpuniji i najsveobuhvatniji katalog rezervnih autodelova koji je postao sinonim standardizacije podataka i sporazumevanja na evropskom aftermarket tržištu.

Prednosti

TecDoc Web katalog je katalog rezervnih delova koji sadrži ponudu preko 700 najvećih svetskih proizvođača autodelova (preko 7 miliona autodelova, 60.000 putničkih vozila, 20.000 komercijalnih vozila) i stalno se uvećava i dopunjuje novim proizvođačima.

Katalog pruža mnogobrojne informacije o grupama autodelova, vremenu zamena, mogućnosti ugradnje u različite marke vozila pod različitim uslovima itd. Pored ovih informacija, uz svaki deo postoji i slika što znаčajno olakšava identifikaciju i gotovo u potpunosti eliminiše mogućnost greške.

Kako bismo korisnicima na našem tržištu olakšali upotrebu kataloga, u saradnji sa TecDoc-om smo pripremili verziju kataloga na srpskom jeziku.

Do željenih informacija se dolazi pomoću naprednog sistema pretrage, a na osnovu različitih kriterijuma, kao na primer prema:

 • ⇒ Proizvođaču vozila
 • ⇒ Modelu vozila
 • ⇒ Oznaci motora
 • ⇒ Podacima iz saobraćajne dozvole
 • ⇒ OEM broju
 • ⇒ Fabričkom broju
 • ⇒ Izboru univerzalnog artikla
 • ⇒ Oznaci tipa modela
 • ⇒ Izboru osovine
 • ⇒ Broju šasije (VIN)

 

Kao povratnu informaciju korisnik dobija:

 • ✓ Fabrički broj proizvođača autodela
 • ✓ Originalni (OEM) broj proizvođača vozila
 • ✓ EAN broj
 • ✓ Modele vozila u koje se deo može ugraditi
 • ✓ Karakteristike autodela
 • ✓ Sliku autodela
 • ✓ Sadržaj i količinu pakovanja autodela
 • ✓ Kontakt informacije o proizvođaču autodela

Pored informacija vezanih za rezervne delove, u TecDoc katalogu se nalaze i veoma korisne informacije o motorima i njihovim proizvođačima, kao i normativi održavanja za pojedine motore vozila i delove motorne grupe. Ove informacije su korisne, kako individualnim korisnicima tako i specijalizovanim servisima.

TecDoc osnovnu licencu možete kupiti klikom na ovaj link.

TecDoc podaci

Subjektima u autoindustriji koji trguju asortimanom dobavljača zastupljenih u TecDoc-u, omogućavamo kupovinu TecDoc podataka (Export formata), uz popust koji obezbeđujemo kao zastupnici TecAlliance-a za našu teritoriju.
TecDoc podatke mogu iskoristiti na svom sajtu putem servisa (TecDoc Web servisa).
TecDoc Export Format se može iskoristiti i kao osnova baze podataka, implementirati u naša rešenja i prilagoditi potrebama korisnika.