Odyssey

Odyssey aplikacija je alat za standardizaciju/obradu podataka. Omogućava rad sa artiklima prisutnim u TecDoc-u, kao i sa artiklima koji ne postoje u TecDoc-u.

Prednosti

  • ✓ Dodavanje neophodnih informacija (naziva, uporednih brojeva, vozila, kriterijuma, sastavnih delova itd.)
  • ✓ Jednostavan za rad
  • ✓ Prilagođen boljem korisničkom iskustvu
  • ✓ Brz i u realnom vremenu
  • ✓ Svi podaci se nakon čuvanja odmah mogu pregledati u Webshop katalogu
  • ✓ Mogućnost uvoza podataka (novi artikli, cene, slike itd.)
  • ✓ Standardizacija naziva
  • ✓ Administracija sinonima preko kojih bi se vršila pretraga
  • ✓ Pripremljena baza se može koristiti u našem B2B, B2C Webshop sitemu, ili se može izvesti u TecDoc format i koristiti u drugom rešenju

Odyssey aplikacija predstavlja bazno rešenje sistema i osnovu za kreiranje kataloga. Omogućava dopunu baze artiklima iz Vaše ponude koji nisu u TecDoc-u. Procesi obrade artikala, dodavanje i izmena informacija su vrlo jednostavni. Dodavanje novih artikala, izmena postojećih, kao i uvoz korisničkih slika i uporednih brojeva se može izvršiti uvozom iz Excela ili direktno u aplikaciji kroz jednostavan i brz korisnički interfejs.