08 Feb 2016
Microsoft i QUANTUM-AutoMARKET zajedno u oblacima
Microsoft i QUANTUM-AutoMARKET zajedno u oblacima
Azure - Microsoft i QUANTUM-AutoMARKET zajedno u oblacima

U saradnji sa kancelarijom Microsoft-a u Srbiji tim QUANTUM-AutoMARKET-a uspešno je preselio hosting svojih aplikacija na Azure platformu.

Microsoft Azure je uslužna platforma koja omogućava upotrebu hardverskih resursa u Microsoft data centrima u kombinaciji sa Microsoft softverskim proizvodima i servisima specijalizovanim za upotrebu u cloud-u.

Važno je napomenuti da se ovde ne radi o virtualizaciji mašina, procesu koji je već više godina dostupan na raznim Cloud platformama. U saradnji sa Microsoft-om napravljen je jedan od prvih sistema na ovim prostorima koji potpuno integrisan sa Azure platformom i koristi infrastrukturu kao servis.

Obzirom na naše opredeljenje da proizvodi u usluge koje nudimo tržištu budu uvek u skladu sa najnovijijim tehnologijama, prelazak na Azure još jednom potvrđuje da tim QUANTUM-AutoMARKET-a i dalje ostaje dosledan principima definisanim od prvog dana našeg postojanja.

Tokom razvoja naših proizvoda često nam se događa da dostižemo granicu tehničkih mogućnosti hardvera i softvera koji je trenutno aktuelan na tržištu. Prelaskom na Azure pitanje hostinga smatramo rešenim na duži vremenski period zbog jednostavne skalabilnosti neophodnih resursa. Jedan od bitnih faktora za donošenje ove važne odluke je i mogućnost geo-replikacije angažovanih resursa. Obzirom na nove zahteve tržišta, da sarađujemo sa korisnicima koji nisu iz Evrope, dobijamo neophodnu fleksibilnost za jednostavno grananje kapaciteta na teritorije koje su nam poslovno interesantne. To ujedno omogućava i našim partnerima, da ukoliko imaju filijale  na različitim lokacijama širom sveta, mogu jednostavno i brzo da počnu sa upotrebom našeg softvera uz sinhronizaciju informacija u različitim državama/kontinentima u realnom vremenu kao i da računaju na konekciju sa serverom koji je geografski  njima najbliži.

Predanost kojom je tim Microsoft-ovih inženjera pristupio realizaciji projekta našeg prelaska na Azure, uliva nam poverenje da ćemo zajedno unapređivati našu saradnju i da će svi učesnici u ovom projektu veoma brzo imati priliku da u svakodnevnom radu osete prednost nove usluge.

I u budućnosti ćemo slediti filozofiju da je upotreba novih tehnologija u našim proizvodima i poslovanju jedini i siguran put ka pružanju visoko profesionalne usluge kojom će naši korisnici biti zadovoljni i koja će im omogućiti konkurentnost u odnosu na okruženje u kojem posluju.